Välkommen till Ungdomshem Väst

Kvalitet - Medmänsklighet - Integration

Ungdomshem i Väst erbjuder en helhetslösning med stöd anpassat efter individens behov.

Vår målgrupp är ensamkommande barn och ungdomar som har begynnande missbruk, normbrytande beteenden, psykiatrisk problematik eller annan funktionsnedsättning. Beroende på ungdomens behov har vi möjlighet att erbjuda olika nivåer av stöd:
- från heldygnsomsorg i vårt HVB, till stöd i självständigt boende och referenslägenhet. Våra insatser är individuellt utformade i såväl HVB som i Stödboende.

Vi är ett av få HVB i Sverige som är inriktade på specifikt ensamkommande unga med särskilt behov av stöd.
Vi tar emot akutplaceringar.