Målgrupp

Ungdomshem Väst arbetar med barn och unga som kommit till Sverige som ensamkommande flyktingbarn och som har begynnande missbruk, normbrytande beteenden, psykiatrisk problematik eller annan funktionsnedsättning. Beroende på ungdomens behov har vi möjlighet att erbjuda olika nivåer av stöd - från heldygnsomsorg och fostran, till stöd i självständigt boende och referenslägenhet.
Vi är ett av få HVB i Sverige som är nischade mot just den här målgruppen och dess problematik.
Nedan anges de åldersspann som företrädesvis finns i de olika boendeformerna.

 

Målgrupp HVB

  • 13-18 år (möjlighet att bo kvar till 20 års ålder)
  • Behov av tät personalkontakt
  • Behov av omsorg och fostran
  • Psykosocial utredning

 

Målgrupp Stödboende (även referensboende)

  • 16-20 år
  • Hög nivå av egen förmåga vad avser boende
  • Hög nivå av emotionell mognad
  • Psykosocial utredning