HVB

I vårt nybyggda hus för HVB har vi 6 platser. Här tar vi emot ensamkommande ungdomar med särskilt behov av stöd 13-20 år för kvalificerat omsorgs- och integrationsarbete med fokus på deras mående och förmågor samt igångsättning i skola eller praktik/arbete. För oss är en aktiv fritid ett viktigt inslag i den unges liv, vi stöttar och motiverar den unge till att hitta nya intressen och att vidhålla befintliga.

Vi tar emot ungdomar med begynnande missbruk, normbrytande beteenden, psykiatrisk problematik eller annan funktionsnedsättning.

Vi arbetar med att ge omsorg samtidigt som vi stöttar den unge till att utveckla och ta till vara på sina egna förmågor. Vi stöttar den unges kognitiva utveckling och problemlösningsförmåga genom problemlösningsmetodik i 6 steg. 

Integrationsarbetet utgår ifrån vår integrationsplan för att säkerställa att de unga får alla redskap som behövs för ett självständigt liv i samhället. Detta innefattar såväl praktiska färdigheter som sociala förmågor och studiecirklar kring normer och värderingar. Vi arbetar även med materialet "hitta rätt".

När vi gemensamt med ungdomen och uppdragsgivaren bedömer att så är lämpligt, finns möjlighet att flytta vidare till stödboende och därefter till egen lägenhet. Vår hållning är att det är bra att samma personal som den unge från början utvecklat en relation till finns med under hela processen

Hög personaltäthet med hög kompetens

Vi har möjlighet att arbeta nära de unga genom att ha en hög personaltäthet. Då vi har små enheter med få platser och alltid minst dubbelbemanning av kompetent och erfaren personal kan vi arbeta med individer som har behov av mycket stöd för att klara sin vardag och utvecklas på ett önskvärt sätt. Vi har genom vår bemanning möjlighet att ta emot unga med olika typer av riskbeteenden. Vid behov finns vaken personal nattetid. 

Personalteamet arbetar genomgående utifrån ett lågaffektivt bemötande. Ungdomen har alltid minst en kontaktperson som arbetar som hos oss behandlingsassistent. Utöver kontaktperson så finns 3 Behandlingspedagoger som arbetar med att planera upp allt pedagogiskt arbete kring den unge, utforma den unges insatser samt att samordna den unges nätverk. 

Alla former av vård ges av externa vårdgivare. Vid behov samordnar Ungdomshem Väst den eventuellt behövda vården genom Vård och Stödsamordning, Case management.  

Aktiv Fritid

Som en av grundstenarna i vårt arbete med integration och personlig utveckling finns aktiv fritid. Att ta tillvara på individens intressen och utveckla dessa till att bli en väg in i det svenska samhället är ett av våra mål. Att skapa en meningsfull och givande tillvaro tillsammans med andra individer i samhället ger bra förutsättningar för integration. Exempel på detta kan vara att spela fotboll i ett lag för att där skapa ett nytt socialt nätverk och lära sig laganda, det svenska språket. Det kan också vara att utveckla sina musikaliska intressen ihop med andra musikintresserade och på så vis skapa en samhörighet med andra. Det viktigaste av allt är att det hela drivs av individens eget intresse, och där Ungdomshem Väst finns med för att introducera, stötta och möjliggöra detta. Ungdomshem Väst står för alla kostnader kring den unges fritid.