Välkommen till Ungdomshem Väst

Kvalitet och omsorg 

Ungdomshem i Väst erbjuder en helhetslösning med stöd anpassat efter individens behov.

Vår målgrupp är  barn och ungdomar med omfattande psykosocial problematik, psykisk ohälsa, normbrytande beteenden eller som riskerar att hamna i missbruk.

Alla insatser utformas individuellt, utifrån den ungas behov.

Vårt HVB har få generella regler och rutiner, hos oss är det individens behov som styr och miljön ska vara så familjär och hemlik som möjligt. Ett stort fokus för oss på Ungdomshem Väst är att den unge ska ha en aktiv fritid och en fungerande sysselsättning. Vi har ett nära samarbete med närliggande skolor och stöttar till att hitta alternativ till skolgång när den inte är möjlig. 

Vi har hög kompetens inom utåtagerande beteenden och neuropsykiatri.  

Vi arbetar enligt metoderna MI, Repulse, ÅP, ART och ESL, HAP samt Kriminalitet som livsstil. Problemlösningsmetodik för att öka den kognitiva förmågan. Vi har möjlighet att göra utredning genom Savry och ERASOR

Psykolog finns knuten till verksamheten för KBT eller psykodynamisk psykoterapi terapi. 

Beroende på ungdomens behov har vi möjlighet att erbjuda olika nivåer av stöd:
HVB- Heldygnsvård , Stödboende samt 1-1 lösning med stöd dygnet runt, avskilt från andra unga med egen personal. 


Vi tar emot akutplaceringar. Vid förfrågan ring Lisa Brodén på 0707268296

SOL, LVU