Om oss

Ungdomshem Väst består av ett team som har en genuin önskan att bidra till ett bättre liv för utsatta ungdomar. Genom ett flexibel pedagogiskt arbete med individen i fokus vet vi att vi lyckas. Hos oss arbetar socionomer, beteendevetare, mentalskötare och behandlingspedagoger. Vi har även en psykolog knuten till vår verksamhet för KBT eller Psykodynamisk psykoterapi

Metoderna som vi arbetar med är evidensbaserade och kvalitetssäkrade samt rekommenderade av Socialstyrelsen. Vi har genomgående ett lågaffektivt bemötande och använder oss av MI i vårt dagliga arbete. Vi har också möjlighet att använda oss av KBT rePULSE, ART, HAP, ÅP, ESL samt Vård och Stödsamordning. Samtlig personal har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar med psykosocial problematik, funktionsnedsättning, psykiatri och missbruk. Vi är mycket stolta över hur vi lyckats bilda arbetsallianser med unga som lett till mycket fina resultat för den unges framtid. 

Vi har varit särskilt framgångsrika med att hitta fungerande arbetssätt för individer med utåtagerande beteenden och vagabonderande livsstil. 

Unga som bott hos oss flera år tidigare hälsar på oss än idag och kallar HVB Jörlanda för sitt hem. Det är sånt som gör oss stolta över vår verksamhet. 

Här är ett urval av de kommuner som valt att samarbete med oss:
Orust, Tjörn, Kungälv, Göteborg, Kungsbacka, Mölndal, Trollhättan, Kalmar, Vaggeryd, Värnamo, Svedala, Söderköping, Helsingborg, Linköping, Stockholm, Skövde, Kalmar, Katrineholm, Borås. 

Ramavtal enligt SKL

Ramavtal Västerås

Ramavtal Åtvidaberg

Ramavtal Gävleborg

Ramavtal Uppsala

Ramavtal Eskilstuna

Ramavtal, Säffle, Storfors, Kristinehamn, Kil, Hammarö, Karlstad, Hogfors, Grums, filipstad

Ramavtal Sandviken

Vår filosofi

När en ungdom till följd av psykosocia problematik, eller psykiatrisk ohälsa, olämplig miljö eller av andra skäl inte kan ha sitt vuxenblivande i sitt föräldrahem finns Ungdomshem Väst som ett stabilt alternativ. Vår vision är att våra ungdomar får den fostran och stöd och motivation som behövs för att ta sig an det kommande vuxenlivet. Genom att så långt som möjligt efterlikna en naturlig process där ungdomens sysselsättning, fritid och nätverk står i fokus stöttar vi ungdomarna till självständighet. Ungdomshem Väst ser att samma typ av stöd inte är rätt för varje individ och måste därför anpassas helt i dialog med de inblandade parterna. Vi arbetar med såväl de unga som har hög nivå av egen förmåga som de som har högre behov av stöttning. Läs mer om hur vi arbetar under Verksamheter.

Helheten

Ungdomshem Väst erbjuder en helhetslösning med stöd anpassat efter individens behov. Vi erbjuder allt från heldygnsomsorg till självständigt lägenhetsboende eller enbart stöd i eget boende. Utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt ser vi att varje individ har resurser som vi vill hjälpa till att ta fram och förstärka. I dialog med uppdragsgivaren, ungdomen och vårt team ser vi till att ta fram ett koncept som passar alla parter. Nytt för 2021 är att vi också erbjuder 1-1 lösningar, helt anpassat efter individens behov.

 

 

 Vi som arbetar på Ungdomshem Väst

Lisa -VD Ungdomshem Väst

Lisa är i grunden utbildad mentalskötare. Lisa har beteendevetenskaplig utbildning med huvudämnen som psykologi och psykiatri. Lisa har även studerat socialantropologi med inriktning mot genusvetenskap, sexologi och klinisk sexologi samt behandlingsarbete. Lisa har utbildning i KBT i hemmet, ESL, Integrerad psykiatri, MI, Första hjälpen vid psykisk ohälsa ,Lågaffektivt bemötande samt metodimplementering/metodhandledning. Lisa har arbetat inom psykiatri och missbruk i 16 år , med uppehåll för föräldraledighet. Lisa arbetade i två år med metodimplementering/metodhandledning för Göteborg stad innan hon var med och startade upp Ungdomshem Väst.

 

 Josefine- Föreståndare HVB Jörlanda samt Stödboende Stenungsund

Josefine är utbildad socionom. Josefine har även utbildning i BBIC och Motiverande samtal. Josefine har arbetat i 3 år som socialsekreterare för barn och unga, i 3 år med arbetsförmågebedömningar, 3 år som behandlingsassistent på HVB och 2 år som behandlingspedagog på HVB med psykiatri och missbruk.

 

 

Peter - Psykolog och handledare HVB Jörlanda 

Peter har arbetat i cirka 30 år som psykolog, både med barn och vuxna

 

Aymen - Behandlingsassistent HVB Jörlanda samt Stödboende Stenungsund 

Aymen har 5 års arbetslivserfarenhet av arbete på HVB för unga med beteendeproblematik

 

Tina- Behandlingspedagog HVB Jörlanda samt stödboende Stenungsund

Tina är utbildad beteendevetare och har arbetat på Ungdomshem Väst sedan 2018

Svante - Behandlingsassistent HVB Jörlanda och Stödboende Stenungsund

Svante är utbildad socionom och har främst arbetat med behandling inom missbruk och normbrytande beteenden. Svante har även arbetat en längre tid inom psykiatri. Svante har även utbildning i MET, ÅP, MI, Kriminalitet som livsstil och KBT

 

Jessica- Behandlingspedagog HVB Jörlanda

Jessica är utbildad behandlingspedagog och har arbetat ca 11 år inom socialt arbete.  Tidigare så arbetade Jessica inom SiS med utredning och behandling av ungdomar. Jessica arbetade även  i många år inom psykiatri och missbruk. Jessica är utbildad i  Kriminalitet som livsstil, ART, ESL och MI, KBT, Självskadebeteende, Bemötandestrategier neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och "no Power no lose".

 

 Julia- Behandlingsassistent HVB Jörlanda samt Stödboende Stenungsund

 Julia är utbildad stödassistent, och har läst kombination av funktionsnedsättningar - komplexa behov. Julia är även utbildad i metoden Kriminalitet som livsstil. Tidigare så har Julia 5 års arbetslivserfarenhet inom psykiatrin och HVB.

 

 

 Natalia- Behandlingsassistent HVB Jörlanda samt Stödboende Stenungsund

Natalia är utbildad mentalskötare och har arbetat på psykiatriboende för vuxna inom LSS i 12 år. Natalia är också utbildad i integrerad psykiatri vård och- stödsamordning. Natalia har pågående studier i KBT.