Målgrupp

Ungdomshem Väst arbetar I HVB  och stödboende med barn och unga som har omfattande psykosocial problematik, begynnande missbruk, normbrytande beteenden, psykisk ohälsa eller annan funktionsnedsättning. Beroende på ungdomens behov har vi möjlighet att erbjuda olika nivåer av stöd - från heldygnsomsorg och fostran, till stöd i självständigt boende och referenslägenhet.

Nedan anges de åldersspann som företrädesvis finns i de olika boendeformerna.

 

Psykolog finns kopplad till samtliga boendeformer för psykodynamisk psykoterapi eller KBT

Målgrupp HVB

 • 13-19 år 
 • Behov av tät personalkontakt
 • Behov av omsorg och fostran
 • Psykosocial utredning

 

Målgrupp Stödboende (även referensboende)

 • 16-21 år
 • Hög nivå av egen förmåga vad avser boende
 • Hög nivå av emotionell mognad
 • Psykosocial utredning

Målgrupp träningsboende/stödboende från 21

 • Från 21 år
 • Kvinnor/Män
 • Par
 • Familjer
 • Behöver stöd för att behålla boende
 • ADL träning

Jourboende

 • Familjer
 • Par
 • Vuxna