Målgrupp

Ungdomshem Väst arbetar I HVB  och stödboende med barn och unga som har omfattande psykosocial problematik, begynnande missbruk, normbrytande beteenden, psykisk ohälsa eller en funktionsvariation som yttrar sig i en beteendeproblematik. Beroende på ungdomens behov har vi möjlighet att erbjuda olika nivåer av stöd - från heldygnsomsorg och fostran, till stöd i självständigt boende och referenslägenhet. Vi tar emot enligt LVU och SOL. 

Vi har möjlighet att ta emot unga som är i behov av 1-1 lösningar som är helt anpassade efter den unges individuella behov.

Nedan anges de åldersspann som företrädesvis finns i de olika boendeformerna.

 

Psykolog finns kopplad till samtliga boendeformer för psykodynamisk psykoterapi eller KBT

Målgrupp HVB

 • 13-19 år 
 • Behov av tät personalkontakt
 • Behov av omsorg och fostran
 • Psykosocial utredning

 

Målgrupp Stödboende (även referensboende)

 • 16-21 år
 • Hög nivå av egen förmåga vad avser boende
 • Hög nivå av emotionell mognad
 • Psykosocial utredning

Målgrupp träningsboende/stödboende från 21

 • Från 21 år
 • Kvinnor/Män
 • Par
 • Familjer
 • Behöver stöd för att behålla boende
 • ADL träning

Jourboende

 • Familjer
 • Par
 • Vuxna