Socialt ansvarstagande (SCR)

Vi på Ungdomshem Väst tror på ett hållbart samhälle och arbetsliv. Vi tror också på allas rätt till lika möjligheter och en god start i livet, samt att samhällsresurser ska användas där de behövs och till det de är till för.
 
Vi har utifrån detta valt att återinvestera direkt in i verksamheten samt att sponsra olika aktörer som vi tycker bidrar till en bättre start för unga i Sverige och i världen. Nedan är några exempel på aktörer vi är med och sponsrar.
 
 
 
 
Aktiv Skola jobbar med att ta fram utbildningsmaterial och informera skolungdom och föräldrar inom allt från osunda situationer på internet (Grooming) till informationsmaterial om mobbning. Aktiv skola är även aktiva i att initiera nattvandringar. Läs gärna mer här om vad de, och kanske du, kan bidra med.
 
 
 
 
 
Missing People Sweden är en ideell förening som publicerar efterlysningar och hjälper polis och anhöriga med att arrangera skallgångar när personer försvinner spårlöst. Målet är att kunna hjälpa fler anhöriga och snabbare kunna arrangera skallgångar för att rädda liv.
 
Missing Peoples logotype