Verksamheter

Ungdomshem Väst har en komplett boendekedja med HVB, stödboende och självständigt lägenhetsboende. Detta ger oss möjlighet att anpassa stödnivån efter individens behov.  Vi följer och stöttar dem till de mål som gemensamt sätts med placerande socialtjänst.

Generellt för våra verksamheter är att vi har små enheter 1-6 platser för att ha möjlighet att se varje individ. Samtliga ligger nära möjligheter till aktiviteter, skola, kommunikationer och matbutik. för HVB-verksamheterna finns alltid två personer tillgängliga dygnet runt.