Stödboende

Ungdomshem Väst erbjuder lägenhetsboende för unga pojkar och flickor i behov av stöd för att utveckla tillräcklig självständighet för att klara av ett helt eget boende. Med omfattande kompetens inom bl.a. psykiatri och med evidensbaserade metoder och stort engagemang hjälper vi de unga att integreras i samhället och att förvärva de kunskaper och färdigheter som krävs för ett välfungerande vuxenliv. Stödet utformas individuellt i dialog med uppdragsgivare, den unge och vårt team.

Våra stödboenden finns i Stenungsund med närhet till kommunikationer, matbutik, fritidsaktiviteter och skola.   

Stödets utformning

Behovet av stöd skiljer från person till person och över tid. Utifrån en gemensam behovsbedömning erbjuds olika stödinsatser.

I stödboendet ligger stort fokus på social färdighetsträning och struktur i vardagen. Den unge som bor i stödboendet ska ha en sysselsättning. Ungdomshem Väst är behjälpliga med att ta fram en sådan. 

Stödboendet är bemannat dygnet runt i samma fastighet som de ungas lägenheter.. Stödet ges av personal med hög kompetens inom bl.a. psykiatri.

I Stödboendet använder personalen metoderna KBT MI, ESL, rePULSE och Vård och- stödsamordning. Personal har genomgående ett lågaffektivt bemötande i kontakt med den unge.

Psykolog finns kopplad till stödboendet.